Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komunikat Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie definicji MOM (mięso oddzielone mechanicznie) w orzecznictwie
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji pojęcia "mięso oddzielone mechanicznie" (MOM), Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował na stronie internetowej Inspektoratu, iż w dniu 16.10.2014 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-453/13 Newby Fords, dotyczącej klasyfikacji mięsa oddzielonego i odścięgnionego produkowanego na urządzeniu typu Baader, jako wyrobu mięsnego lub mięsa oddzielonego mechanicznie.

W opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „pkt 1.14 i 1.15 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 należy interpretować w ten sposób, że produkt uzyskany przez mechaniczne usunięcie mięsa z tkanek przylegających do kości po ich oddzieleniu od tuszy lub z tusz drobiowych, powinien być uznany za „mięso oddzielone mechanicznie” w rozumieniu wspomnianego pkt 1.14, w przypadku, gdy zastosowana metoda prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych, większej od utraty lub modyfikacji ściśle zlokalizowanej w miejscu przecięcia, niezależnie od okoliczności, że zastosowana technika nie narusza struktury wykorzystywanych kości. Taki produkt nie może być uznany za „surowe wyroby mięsne" w rozumieniu wspomnianego pkt 1.15.


Ponadto, jak wynika z dalszej części uzasadnienia: „(…) definicja pojęcia „mięsa oddzielonego mechanicznie" wymieniona w pkt 1.14 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 opiera się na trzech łącznych przesłankach, które należy intepretować we wzajemnej zależności ze sobą, czyli w pierwszej kolejności wykorzystanie kości, od których zostały już odcięte całe mięśnie lub tusz drobiowych, do których pozostają przyczepione resztki mięsa, w drugiej kolejności zastosowanie metod mechanicznego odkostnienia w celu odzyskania tego mięsa i w trzeciej kolejności utrata lub modyfikacja struktury włókien mięśniowych tak odzyskanego mięsa ze względu na wykorzystanie wspomnianej metody. W szczególności definicja ta nie wprowadza żadnego rozróżnienia co do stopnia utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych, skutkiem czego jakakolwiek utrata lub modyfikacja jest uwzględniana w ramach tej definicji.


Każdy produkt mięsny spełniający te trzy przesłanki należy zatem sklasyfikować jako mięso oddzielone mechanicznie, niezależnie od stopnia utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych w zakresie, w jakim ze względu na wykorzystaną metodę ta utrata lub modyfikacja jest znacznie większa od utraty lub modyfikacji ściśle zlokalizowanej w miejscu przecięcia.”

Pełny tekst ww. orzeczenia dostępny jest na stronie internetowej http://curia.europa.eu/ lub bezpośrednio pod linkiem:


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7bad06c28f2948ad87db8d0e19c3c8cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQb3n0?text=&docid=158648&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=520247.


Źródło: GIJHARS

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij