Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Parlament poparł przejście na biopaliwa nowej generacji
We wtorek posłowie PE poparli w głosowaniu projekt przepisów, które mają wprowadzić pułap dla produkcji biopaliw konwencjonalnych i przyspieszyć przejście na biopaliwa nowej generacji. Plan ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których przyczyną jest coraz częstsze wykorzystywanie gruntów rolnych na uprawy roślin potrzebnych do produkcji biopaliw.

Na mocy obowiązujących przepisów państwa członkowskie Unii muszą zapewnić, by do 2020 roku co najmniej 10 % energii używanej w transporcie drogowym pochodziło ze źródeł odnawialnych (a wiec również ze spalania biopaliw). Nowy projekt zakłada, że:

  • konwencjonalne biopaliwa (produkowane z uprawianych na gruntach rolnych roślin wykorzystywanych również do produkcji żywności, np. rzepak, trzcina cukrowa, kukurydza, pszenica) nie powinny stanowić więcej niż 7% końcowego zużycia energii w transporcie;
  • dostawcy paliwa będą informować odpowiednie instytucje krajowe i Komisję Europejską o przewidywanym, szacunkowym poziomie emisji gazów cieplarnianych spowodowanych pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ang. Indirect Land Use Change, ILUC), to znaczy przekształcania gruntów (na przykład łąk, torfowisk) i wylesiania w celu przeznaczenia ich pod uprawy roślin spożywczych, których brakuje, bo zajęto je pod uprawy potrzebne do produkcji biopaliw;
  • Komisja Europejska ma publikować dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych spowodowanych pośrednią zmianą użytkowania gruntów;
  • Komisja musi informować Parlament Europejski i Radę ministrów w jakim zakresie dane liczbowe dotyczące emisji będących efektem pośredniej zmiany użytkowania gruntów są uwzględniane w ustalaniu kryteriów zrównoważonego rozwoju.

 

Przyspieszyć przejście na biopaliwa nowej generacji

Nie później niż 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane do określenia krajowych poziomów docelowego udziału biopaliw nowej generacji (produkowanych z odpadów i pozostałości, na przykład z wodorostów) w całkowitym zużyciu paliw w transporcie drogowym.

 

Dalsze kroki

Państwa członkowskie będą miały czas do 2017 by wprowadzić zapisy dyrektywy do prawa krajowego.

 


Przeznaczanie gruntów rolnych pod uprawy roślin wykorzystywanych w produkcji biopaliw zmniejsza powierzchnię dostępną dla roślin spożywczych. Gdy brakuje gruntów rolnych do produkcji żywności, nasila się tendencja do zajmowania nowych ziem pod uprawy, na przykład przez wylesianie. Proces ten znany jest jako pośrednia zmiana użytkowania gruntów (ILUC). Wylesianie zwiększa emisję gazów cieplarnianych, które częściowo lub całkowicie niwelują korzystne efekty stosowania biopaliw.


Źródło: Parlament Europejski


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij