Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja Europejska o wynikach badań na obecność koniny: Nie ma zagrożenia dla zdrowia, ale będą ostrzejsze kary
Końskie DNA znaleziono w mniej niż 5 proc. przetestowanych produktów, a fenylobutazonem zanieczyszczonych było ok. 0,5 proc. zbadanych tusz końskich - wynika z badań przeprowadzonych w całej Unii po wybuchu skandalu z koniną z inicjatywy Komisji i przez nią współfinansowanych.

KE zaproponuje, by na fałszerzy żywności nakładano wysokie sankcje finansowych, uwzględniające zyski uzyskiwane z tego rodzaju fałszerstw.

 

KE przypomina, że fenylobutazon jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym stosowanym w weterynarii u zwierząt, których mięso nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Jest też stosowany w medycynie do leczenia poważnych przypadków przewlekłych chorób zapalnych.

 

Skoordynowany program testów miał dwa cele: po pierwsze, skontrolowanie, przede wszystkim na etapie handlu detalicznego, mięsa przeznaczonego do konsumpcji przez ludzi, oznakowanego jako zawierające wołowinę, w celu wykrycia ewentualnej zawartości koniny niewymienionej w składzie produktu; a po drugie, wykrycie ewentualnej zawartości fenylobutazonu w koninie. Komisja pokrywała 75 proc. kosztów testów.

 

W ramach badania mającego określić zakres niewłaściwego znakowania żywności w każdym kraju zbadano od 10 do 150 próbek, w zależności od wielkości kraju i panujących w nim zwyczajów żywieniowych. W ramach testów na obecność fenylobutazonu zbadano po jednej próbce na każde 50 ton koniny, przy czym w każdym kraju zbadano co najmniej pięć próbek. W niektórych krajach przeprowadzono więcej testów niż zalecała Komisja.

 

Łącznie właściwe organy 27 państw UE przeprowadziły 7259 testów, w tym 4144 testów na obecność końskiego DNA i 3115 testów na obecność fenylobutazonu. Ślady końskiego DNA wykryto w 193 próbkach (4,66 proc.) a ślady fenylobutazonu - w 16 próbkach (0,51 proc.).

 

Kraje członkowskie zgłosiły także przeprowadzenie kolejnych 7951 testów na obecność końskiego DNA przez firmy z branży spożywczej (producentów, przetwórców i dystrybutorów). W ramach tych badań końskie DNA wykryto w 110 próbkach (1,38 proc.).

 

- Liczba próbek, w których wykryto ślady koniny, a także bardzo niski poziom zawartości fenylobutazonu, świadczą, że problem dotyczy bardzo niewielkiej części całej produkcji w UE. Wyniki te są zgodne z tym, co stwierdziły we wspólnym oświadczeniu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Leków (EMA) w dniu 15 kwietnia 2013 r. Uznały one, że ryzyko narażenia na fenylobutazon "nie stanowi poważnego powodu do niepokoju dla konsumentów z uwagi na niskie prawdopodobieństwo narażenia na tę substancję i ogólne małe prawdopodobieństwo wystąpienia efektów toksycznych" - czytamy w oświadczeniu KE.

 

Wyniki testów zostały zaprezentowane ekspertom z państw członkowskich. Kolejnym krokiem będzie spotkanie Komisji Europejskiej i ekspertów w dniu 19 kwietnia, podczas którego uczestnicy będą się zastanawiać między innymi nad tym, czy należy przedłużyć na kolejny okres skoordynowany unijny plan dotyczący kontroli, uzgodniony w dniu 19 lutego 2013 r., z myślą o wykrywaniu oszustw i odbudowie zaufania konsumentów po wykrytych niedawno przypadkach niewłaściwego oznaczania produktów wołowych, które zawierały koninę.

 

- Komisja zamierza przedstawić wniosek dotyczący zmiany unijnych przepisów na temat łańcucha zaopatrzenia w żywność ("pakiet nt. zdrowia zwierząt i roślin"), w którym zawarte będą propozycje wzmocnienia urzędowej kontroli, i który stworzy podstawę prawną do nakładania na fałszerzy żywności odstraszających sankcji finansowych, uwzględniających zyski uzyskiwane z tego rodzaju fałszerstw - czytamy w oświadczeniu KE.

 

Cena badań waha się w okolicach 400 euro za jeden test, a zatem szacunkowy koszt realizacji ogólnoeuropejskiego planu kontroli przez właściwe organy krajów członkowskich wyniósł łącznie 2,5 miliona euro.

 

KE podkreśla, że przeprowadzone testy są ważnym źródłem informacji dla kompleksowego pięciopunktowego planu, który Komisja przedstawiła niedawno władzom państw członkowskich. Plan ma zostać wdrożony w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej (lata 2013-2014). Za cel stawia sobie odbudowanie zaufania konsumentów do europejskiego łańcucha zaopatrzenia w żywność poprzez wzmocnienie kontroli z naciskiem na pięć głównych kwestii: 1) zwalczanie oszustw dotyczących żywności; 2) program testów; 3) paszporty koni; 4) kontrole i kary urzędowe 5) oznaczenia miejsca pochodzenia produktów.

Źródło: portalspozywczy


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij