Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wprowadzania do obrotu jako środka spożywczego soli o przeznaczeniu technicznym
W związku z licznie wpływającymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego
wnioskami o udzielenie informacji publicznej dotyczącej czynności kontrolnych
podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wprowadzaniem
do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej, Główny Inspektor Sanitarny przekazuje
informacje w sprawie zgodnie ze swoimi kompetencjami.


Na podstawie przeprowadzonej przez niezależne jednostki naukowe oraz ekspertów naukowych oceny ryzyka stwierdzone zostało, że nie ma możliwości wystąpienia skutków zdrowotnych po spożyciu produktów, do których sól techniczna była wykorzystywana przez przemysł spożywczy.

 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu biegli odpowiedzieli na pytania dotyczące zawartości dioksyn i metali ciężkich w przekazanych im do badan próbach soli, zabezpieczonej w toku postepowania. W próbkach stwierdzono stężenia kongenerów dioksyn, (PCDD) furanów (PCDF) i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl PCB) od 0,3 do 0,53 pg. Zarówno w przepisach krajowych, jak i Unii Europejskiej nie ma limitów zawartości PCDD, PCDF i dl PCB w soli spożywczej.

 

Jednakże zgodnie z oceną narażenia przekazaną przez ekspertów, stężenia wyżej wymienionych substancji nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi nawet przy długotrwałym narażeniu, gdyż zawartość soli w produktach spożywczych może wynosić do kilku procent.

 

W przekazanych do badan próbkach soli stwierdzono obecność ołowiu, kadmu, rtęci i arsenu, w ilościach nie przekraczających limitów obowiązujących w zakresie obecności tych pierwiastków związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Tak jak w przypadku dioksyn, również w odniesieniu do metali ciężkich, brak jest w regulacjach Unii Europejskiej jak i krajowych unormowań limitujących ich zawartość w soli spożywczej. Biorąc pod uwagę stwierdzone stężenia badanych pierwiastków w soli wypadowej, jak i ilość soli spożywanej przez człowieka, dzienne pobranie metali ciężkich będzie znikome na poziomie ułamków procenta i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

Znajdująca się w sprzedaży sól spożywcza w opakowaniach jednostkowych przeznaczona dla konsumenta finalnego, która zgodnie z przepisami prawa podlega obowiązkowemu wzbogacaniu w jod, nie była kwestionowana i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów.

 

Pomimo, iż nie występuje zagrożenie życia i zdrowia dla konsumentów, to Główny Inspektor Sanitarny uważa, że naruszone zostały przepisy prawne wynikające z wprowadzenia do obrotu zafałszowanego produktu, a sól wypadowa nie jest żywnością.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postepowanie wyjaśniające identyfikujące tę żywność wprowadzoną do obrotu, do produkcji, której użyto zafałszowanej soli, wydaje nakazy zabezpieczenia partii towaru – soli i tych produktów oraz wydaje decyzje administracyjne zobowiązujące przedsiębiorców do wycofania tej żywności z rynku.

 

Do dnia 26.03.2012 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły 15 235 kontroli, zabezpieczyły 559 111,15 kg soli.

Ponadto zabezpieczono 259 876,26 kg produktów spożywczych m.in.:

- cebula solona w beczkach, kapusta kiszona, ogórki konserwowe, pieczywo, buraki ćwikłowe konserwowe, paprykarz wegetariański, przyprawy, gołąbki, pierogi, zapiekanki.

 

Wycofano z obrotu 25 593,95 kg soli oraz 1 930,63 kg produktów spożywczych. Do badan pobrano 699 próbek.

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przeprowadzonego postepowania wyjaśniającego i wykonanych badan dopuściły ponownie do obrotu handlowego 85 279,59 kg soli i produktów spożywczych, co znaczy, że była to sól spożywcza a produkty nie były wyprodukowane z użyciem soli wypadowej.

 

Główny Inspektor Sanitarny, jako organ nadzorujący i kontrolujący Państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i Państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1263), nie prowadzi indywidualnych postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wytwarzania, pośredniczenia w sprzedaży oraz sprzedaży detalicznej soli lub produktów spożywczych, których składnikiem jest sól wypadowa. Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwymi do prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej są Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni i Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni.

 

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnice prawnie chroniona kontrolowanego nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sadu lub prokuratora w związku z toczącym się postepowaniem.

 

Źródło: GIS


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij