Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Higiena środków spożywczych - wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Nawet jeżeli kupujący mogą dotknąć pieczywa gołymi rękami albo kichnąć nad skrzynką pełną chleba, to nie znaczy, że żywność ta automatycznie jest niezdatna do spożycia.

Do takiego wniosku doszedł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości zapytany przez austriacki sąd krajowy, jak należy rozumieć europejskie regulacje dotyczące warunków sprzedaży żywności.
Sprawa dotyczyła sporu francuskich firm handlujących w Wiedniu pieczywem z Landeshauptmannem von Wien, czyli premierem związku krajowego Wiednia. Urzędnik ten zobowiązał bowiem handlowców do wymiany pojemników przeznaczonych do samoobsługowej sprzedaży chleba i bułek. Zażądał, by klient mógł wyjmować pieczywo wyłącznie szczypcami i żeby nie dało się odłożyć go z powrotem do skrzynki.


Sąd, do którego wnieśli skargi przedsiębiorcy, zwrócił się do TS o interpretację rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych. Chodziło o przepis, który stanowi, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywność musi być chroniona przed zanieczyszczeniami, które mogą uczynić ją niezdatną do spożycia, szkodliwą dla zdrowia lub zanieczyszczoną w taki sposób, że nie da się rozsądnie oczekiwać, iż w tym stanie mogłaby zostać skonsumowana. Właściciele sklepów z francuskim pieczywem bronili się argumentem, że przesadzone jest twierdzenie, jakoby ich samoobsługowe pojemniki stwarzały ryzyko przenoszenia zarazków. Landeshauptmann von Wien utrzymywał jednak, że skrzynki z chlebem Thomasa Neumanna, Van-Ly Sundary, Alexandra Svobody i Stefana Totha umożliwiają wyjmowanie lub dotykanie towaru gołymi rękami, a także nie zapobiegają kasłaniu lub kichaniu na towar.


Trybunał Sprawiedliwości doszedł jednak do wniosku, że tym razem w Wiedniu właściwe władze (odpowiednik polskiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej) nie stwierdziły wystąpienia rzeczywistego zanieczyszczenia, a tylko potencjalne zagrożenie. Dlatego nie można dojść do wniosku, że doszło do naruszenia przepisów UE wyznaczających europejskie standardy higieny żywności. Tym samym należy założyć, że pieczywo w sklepach skarżących jest zadowalająco chronione przed zanieczyszczeniem. Oznacza to, że zagrożenia, którym da się zapobiec, zostały przez przedsiębiorców ograniczone do zadowalającego poziomu.


Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe państw członkowskich UE, jeżeli spotkają się z podobnym problemem.


WYROK Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-382/10, Erich Albrecht i inni przeciwko Landeshauptmann von Wien.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, GIS


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij