Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konsultacje dokumentu „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – ochrona obywateli i dobrobytu”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do konsultacji, których celem jest wypracowanie stanowiska Rządu RP do dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – ochrona obywateli i dobrobytu COM(2024) 91.

Komunikat stanowi odpowiedź na pierwszą w historii "Europejską ocenę ryzyka klimatycznego (EUCRA)”, raport naukowy Europejskiej Agencji Środowiska.

Komunikat i raport stanowią wezwanie do działania na wszystkich poziomach administracji, a także dla sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. W komunikacie i w raporcie jasno określono, w jaki sposób wszystkie główne sektory polityk są narażone na ryzyko związane z klimatem, jak poważne i pilne są zagrożenia oraz jak ważne jest precyzyjne określenie, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie ryzyku.

W komunikacie Komisji podkreślono, że działania na rzecz poprawy odporności na zmiany klimatu mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania funkcji społecznych i ochrony ludzi, konkurencyjności gospodarczej oraz stanu gospodarek i przedsiębiorstw UE.

Aby umożliwić Unii i jej państwom członkowskim skuteczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym, w komunikacie określono cztery główne kategorie działań:

  • Lepsze zarządzanie: KE wzywa do ściślejszej współpracy, między poziomem krajowym, regionalnym i lokalnym, w zakresie odporności na zmiany klimatu, aby zapewnić dostępność wiedzy i zasobów tam, gdzie są one najbardziej skuteczne,
  • Lepsze narzędzia służące wzmocnieniu pozycji właścicieli ryzyka: decydenci, przedsiębiorstwa i inwestorzy muszą lepiej zrozumieć wzajemne powiązania między ryzykiem klimatycznym, inwestycjami i długoterminowymi strategiami finansowania,
  • Wykorzystanie polityki strukturalnej: polityka strukturalna w państwach członkowskich może być skutecznie wykorzystywana do zarządzania ryzykiem klimatycznym. Trzy obszary polityki strukturalnej są szczególnie obiecujące w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym we wszystkich sektorach: lepsze planowanie przestrzenne w państwach członkowskich; uwzględnianie ryzyka związanego z klimatem w planowaniu i utrzymywaniu infrastruktury krytycznej; powiązanie mechanizmów solidarności na szczeblu UE, takich jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, Fundusz Solidarności UE i inwestycje strukturalne w ramach polityki spójności, z odpowiednimi krajowymi środkami na rzecz odporności,
  • Odpowiednie warunki wstępne finansowania odporności na zmiany klimatu: kluczowe znaczenie będzie miało uruchomienie środków finansowych na rzecz odporności na zmiany klimatu, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Komisja wzywa również państwa członkowskie do uwzględnienia zagrożeń klimatycznych w kryteriach środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Przygotowywanie stanowiska Rządu RP do dokumentu koordynuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij