Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ubój rytualny dozwolony również na eksport
Uśmiercanie zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszenia będzie dopuszczalne z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Obwarowany sankcjami kar­nymi bezwzględny zakaz do­konywania uboju rytualnego narusza konstytucyjnie gwa­rantowaną wolność religijną. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło w pełnym składzie. Zdania odrębne zgłosiło pię­ciu sędziów.


W ustnym uza­sadnieniu Maria Cintowt-Jankowicz, sędzia sprawozdawca wskazała, że zakaz dokonywania uboju ry­tualnego stanowi nadmierne i nieproporcjonalne ograni­czenie wolności religii Przy­pomniała, że wolność ta nie jest absolutna i może podlegać ograniczeniom. Jednak, zgod­nie z art 53 ust. s konstytucji, może do tego dojść tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochro­ny bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdro­wia, moralności lub wolno­ści i praw innych osób. Sędzia Cintowt-Jankowicz podkreśli­ła, że analiza uboju rytualne­go nie może być dokonywana w oderwaniu od oceny innych metod uśmiercania zwierząt. Wskazywała, że one również niosą za sobą ból i cierpienie, a są przecież dopuszczalne i powszechnie akceptowane w społeczeństwie. M.in. z tego powodu TK uznał, że zakazanie uboju rytualnego nie może być uzasadniane ochroną moral­ności publicznej, a jedynie dba­łością o dobrostan zwierząt. Ta przesłanka nie uprawnia jed­nak ustawodawcy do ograniczania konstytucyjnie zagwarantowanej wolności uzewnętrzniania religii.


Odnosząc się do skutków wyroku, sędzia sprawozdaw­ca wskazała, że z dniem ogło­szenia orzeczenia w Dzienni­ku Ustaw ubój rytualny będzie dopuszczalny.


Sędziowie, którzy złożyli zda­nia odrębne, podkreślali, że TK w wyroku wyszedł poza zakres wniosku. Wskazywali, że - wbrew intencji wniosko­dawcy - pozwolił na uśmierca­nie zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia także w celach za­robkowych.


(Więcej w: Dziennik Gazeta Prawna 11.12.2014)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij