Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowa ustawa o rybołówstwie morskim przyjęta przez Sejm RP
Sejm RP uchwalił 19 grudnia 2014 r. nową ustawę o rybołówstwie morskim. Projekt poparło 420 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu, natomiast nikt nie głosował przeciw. W najbliższym czasie ustawę czeka rozpatrzenie przez izbę wyższą Parlamentu – Senat RP, a po jej przyjęciu przedłożenie do podpisu Prezydenta RP i przekazanie do publikacji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14. dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Nowa ustawa o rybołówstwie morskim zastąpi regulacje zawarte w dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie. Określa ona zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.


Projekt ustawy początkowo budził poważne kontrowersje i krytykowany był zwłaszcza ze względu na nowe regulacje dotyczące wieloletnich udziałów połowowych oraz wysokości administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim. W trakcie prac parlamentarnych, w których aktywny udział brali również przedstawiciele sektora rybackiego, do ustawy wprowadzono część postulowanych poprawek. Ich skutkiem jest m. in. usunięcie z ustawy przepisów dotyczących wieloletnich udziałów połowowych. Oznacza to, że tego rodzaju instytucja prawna, obecna w wielu państwach UE, nie będzie mogła być w Polsce stosowana.


Najważniejsze kwestie jakie reguluje nowa ustawa to:

  • uporządkowanie zasad prowadzenia rejestru statków rybackich,
  • ustalenie zasad podziału i wykorzystywania zdolności połowowej (GT i kW),
  • wprowadzenie podziału floty rybackiej na trzy segmenty: flotę poławiającą na Morzu Bałtyckim,  wewnętrznych wodach morskich oraz wodach dalekomorskich,
  • umożliwienie zarządzania kwotami połowowymi przez organizacje producentów (tzw. zbiorcze kwoty połowowe),
  • ugruntowanie możliwości zwrotu kwot połowowych ministrowi, co umożliwi ich rozdzielenie, jako dodatkowych kwot połowowych zainteresowanym armatorom,
  • ustalenie trybu dokonywania międzynarodowych wymian kwot połowowych,
  • ustalenie zasad podziału dodatkowych kwot połowowych,
  • regulacja pomniejszania kwot połowowych w przypadku ich niewykorzystywania przez armatora,
  • wdrożenie przepisów UE dotyczących poważnych naruszeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa (tzw. system punktów za poważne naruszenia),
  • wdrożenie unijnego systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.


Ustawa reguluje te zagadnienia z zakresu rybołówstwa morskiego, które zostały przez prawo Unii Europejskiej pozostawione do rozstrzygnięcia przez państwo członkowskie. Rozwiązania w niej zawarte są zaś w znacznej mierze rozwiązaniami stosowanymi w dotychczasowych przepisach zarówno ustawy o rybołówstwie, jak i aktów wykonawczych. Należy również podkreślić, że uprawnienia nabyte przez właścicieli lub armatorów statków rybackich na podstawie dotychczasowych przepisów zostaną utrzymane.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij