Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja Europejska zmieni przepisy dotyczące miodu, w związku z pyłkiem z roślin GMO
Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmiany przepisów dotyczących miodu. Celem tych zmian jest dookreślenie rzeczywistej natury pyłku zawartego w miodzie.

We wniosku zdefiniowano pyłek, zgodnie z międzynarodowymi normami WTO, jako naturalny komponent miodu, nie zaś jego składnik.

 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w którym toczyła się sprawa dotycząca natury pyłku zawartego w miodzie uznał, że pyłek jest składnikiem miodu, twierdząc, że pyłek znajduje się miodzie głównie w wyniku działań pszczelarza.

 

We wniosku Komisji uznano jednak pyłek za naturalny komponent, a nie składnik miodu. Obecność pyłku w ulu jest rezultatem działalności pszczół i znajduje się on w miodzie niezależnie od działań pszczelarza. W związku z tym, że pyłek uważa się za naturalny komponent miodu, nie będą miały zastosowania przepisy UE wymagające zamieszczenia wykazu składników na etykiecie.

 

Wniosek Komisji pozostaje bez wpływu na ustalenia Trybunału dotyczące stosowania przepisów dotyczących GMO do genetycznie zmodyfikowanego pyłku w żywności. W szczególności, propozycja Komisji nie zmienia wniosku Trybunału, zgodnie z którym miód zawierający genetycznie zmodyfikowany pyłek może być wprowadzany do obrotu tylko pod warunkiem uzyskania pozwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

Wniosek Komisji ma również na celu dostosowanie obecnych uprawnień wykonawczych Komisji, określonych w dyrektywie 2001/110/WE w sprawie miodu, do uprawnień wprowadzonych Traktatem z Lizbony.

 

W UE powstaje około 13 proc. światowej produkcji miodu (200 tys. ton). Największym europejskim producentem jest Hiszpania (33 tys. ton), na dalszych miejscach plasują się Włochy, Węgry i Rumunia (każde z tych państw produkuje ok. 22 tys. ton) oraz Portugalia (21 tys. ton). Unia importuje ok. 140 tys. ton miodu, co stanowi 40 proc. łącznej konsumpcji tego produktu w UE.

 

Omawiana kwestia pojawiła się w kontekście sporu o status prawny miodu, wszczętego przez niemieckiego pszczelarza, gdy w jego miodzie wykryto pyłek genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810. Niemiecki sąd zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w tej sprawie.

 

W dniu 6 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w którym stwierdził, że dotychczas błędnie interpretowano zakres stosowania przepisów dotyczących GMO (przepisy te w pełni stosuje się do genetycznie zmodyfikowanego pyłku w miodzie) oraz, że pyłek obecny w miodzie należy uznać za jego składnik. 

 

Źródło: portalspozywczy.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij