Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowe regulacje KE dla rynku mleka
Dnia 16 czerwca 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem do dnia 31 marca każdego roku Państwa Członkowskie mają obowiązek powiadomić Komisję o liczbie uznanych organizacji producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranżowych oraz o ich rocznej wielkości produkcji zbywalnej mleka surowego. Dostarczane także mają być informacje o liczbie wniosków o uznanie, przedstawionych przez w/w podmioty, które zostały odrzucone oraz o liczbie podmiotów, którym cofnięto uznanie z podaniem uzasadnienia decyzji.

 

Nowe regulacje nakładają na organizacje producentów i ich zrzeszenia obowiązek powiadamiania do dnia 31 stycznia każdego roku o ilości mleka objętych negocjacjami umownymi oraz o ilości mleka surowego, która została faktycznie dostarczona w ramach umów wynegocjowanych przez daną organizację producentów w poprzednim roku kalendarzowym. Do dnia 15 marca każdego roku Państwa Członkowskie mają obowiązek powiadomienia Komisji o całkowitej ilości mleka surowego dostarczonej na ich terytorium w ramach umów wynegocjowanych przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia w poprzednim roku kalendarzowym oraz o liczbie przypadków, w których krajowe organy ds. konkurencji podjęły decyzję o ponownym rozpoczęciu danych negocjacji lub niedopuszczeniu do ich prowadzenia.

 

Nowe rozporządzenie określa także noty podsumowujące dla regulacji podaży sera o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym oraz dla decyzji Państw członkowskich o tym, czy dostawy mleka surowego przez rolnika do przetwórcy muszą być przedmiotem pisemnej umowy między stronami. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 weszło w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Źródło: FAMMU/FAPA


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij