Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Duże sieci handlowe będą płacić 1-proc. podatek obrotowy?
Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby sklepy płaciły podatek obrotowy. Według projektu Klubu PiS wynosiłby on 1 proc. - informuje "Rzeczpospolita".
Politycy z różnych ugrupowań zgodnie twierdzą, że jest to rozwiązanie warte rozważenia .


Jak tłumaczy poseł PiS Przemysław Wipler, można wpro­wa­dzić próg, np. po­dob­nie jak na Wę­grzech - 2 mln eu­ro rocz­ne­go ob­ro­tu, do któ­re­go fir­ma bę­dzie z po­dat­ku zwol­nio­na. Po­wy­żej nie­go był­by to 1 proc. od fi­nal­ne­go ob­ro­tu - pisze "Rz".

 

Do­ku­ment jest już go­to­wy, jed­nak nie wia­do­mo, kie­dy zo­sta­nie ogło­szo­ny. Ostroż­ne sza­cun­ki mó­wią, że z je­go ty­tu­łu do bu­dże­tu mo­gło­by wpły­nąć na­wet kil­ka mi­liar­dów zło­tych. Cho­dzi bo­wiem nie tyl­ko o sie­ci skle­pów spo­żyw­czych, ale tak­że me­blo­wych, odzie­żo­wych czy ze sprzę­tem elek­tro­nicz­nym.

 

Z roz­mów "Rz" z po­sła­mi za­rów­no opo­zy­cyj­nych SLD i Ru­chu Pa­li­ko­ta, jak i ko­ali­cyj­ne­go PSL wy­ni­ka, że ich zda­niem jest to roz­wią­za­nie war­te roz­wa­że­nia.

 

Jak informował już portalspozywczy.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński, od pewnego czasu domagał się od rządu PO-PSL wprowadzenia przepisów, które zahamują nieuczciwą konkurencję ze strony hipermarketów. Przed wyborami w 2011 roku Jarosław Kaczyński zapowiadał, że wprowadzi opododatkowanie zagranicznych hipermarketów.

 

Marek Sawicki, minister rolnictwa pytany w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl o jego stosunek do pomysłu opodatkowania sieci handlowych odpowiedział: - Bardziej powinniśmy skupiać się na aktywizacji i na rozwoju a nie na poszukiwaniu miejsc, gdzie można jeszcze nakładać nowe podatki. Gdziekolwiek byśmy nie dołożyli nowych podatków, to i tak ostatecznie zapłaci je konsument. Jeśli natomiast będzie rozwijała się gospodarka i będą powstawały nowe miejsca pracy, będziemy zastanawiali się jak zmniejszać podatki.

 

Źródło: Rzeczpospolita / portalspozywczy.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij