Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Bieżąca i prognozowana sytuacja w przetwórstwie mleka
Dobra koniunktura na światowym rynku mleka, szczególnie w I połowie 2011 roku, osłabienie złotego trwające od lipca br. oraz lekka wzrostowa tendencja w konsumpcji przetworów mleczarskich (za wyjątkiem masła) spowodowały, że w tym roku utrzymywały się dość korzystne uwarunkowania dla przetwórstwa mleka.

W okresie trzech pierwszych kwartałów wartość eksportu mierzonego w EUR zwiększyła się o ponad 14% w relacji rocznej. Rósł także popyt wewnętrzny - szacuje się, iż w 2011 r. spożycie mleka na osobę przyrosło o około 0, 5% w relacji rocznej. To przyczyniło się do utrzymania wysokich cen zbytu i w efekcie spowodowało, że wartość sprzedanych przetworów mleczarskich w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. była o 3,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 17,3 mld złotych. Same wyniki ekonomiczne sektora mleczarskiego (wskaźniki rentowności i płynności) uległy niewielkiemu pogorszeniu w trzech pierwszych kwartałach br., co przede wszystkim wiąże się ze wzrostem kosztów, zwłaszcza surowcowych. Według danych GUS ceny skupu mleka w analizowanym okresie zwiększyły się średnio o 16% względem 2010 roku. W efekcie wskaźnik rentowności obrotu brutto ukształtował się na poziomie 2,2% wobec 4,3% w ubiegłym roku, zaś wskaźnik płynności finansowej II stopnia spadł z 121,3% do 116,7%, choć nadal jest to poziom uznawany za bezpieczny.

 

Warto zwrócić uwagę na nieznaczną poprawę efektywności przetwórstwa - w analizowanym okresie zmniejszyło się zadłużenie sektora, a zatrudnienie zmalało o 2%.

 

Perspektywy na I półrocze 2012 r. wydają się być w dalszym ciągu korzystne, choć nie tak dobre jak w I połowie 2011 r., niewykluczone zatem jest dalsze pogorszenie wyników ekonomicznych branży. Czynnikiem wspierającym wysoki poziom cen zbytu przetworów mleczarskich pozostanie, przynajmniej na początku roku, słaby złoty.  W kierunku spadków cen może z kolei działać rosnący w Polsce skup oraz zwiększająca się globalna produkcja mleka. Według raportu FAO w 2011 r. ukształtowała się ona na poziomie 728 mln t, tj. o około 2% wyższym w relacji rocznej. W Polsce w okresie styczeń-październik br. mleczarnie skupiły o 2,4% więcej surowca niż przed rokiem. Oczekujemy, że wzrostowe tendencje w produkcji i skupie mleka utrzymają się także w 2012 r., choć tempo wzrostu w przypadku kraju prawdopodobnie wyhamuje.

 

Jednocześnie w krajach rozwiniętych pogarszają się uwarunkowania gospodarcze (w tym zwiększa się bezrobocie), w większości rejonów świata rosną ceny detaliczne artykułów mlecznych, co może skutkować znacznie mniejszym niż do tej pory przyrostem konsumpcji przetworów mleczarskich. W konsekwencji wyniki eksportowe w 2012 r. mogą być już nieco słabsze niż w II połowie 2011 roku. Na wskaźnikach finansowych krajowych przetwórców mleka negatywnie może odbić się także spodziewane spowolnienie gospodarcze w Polsce. Niemniej, pomimo oczekiwanych przez nas spadków cen zbytu, prawdopodobnie pozostaną one na wyższych poziomach niż w latach 2008-2009.

 

(Źródło: Bank BGŻ).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij